Klachtenprocedure

Van Thiel Personal Development streeft ernaar u te allen tijde de hoogste kwaliteit te leveren in onze diensten en producten. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de diensten of de dienstverlening, dan vernemen wij dat graag van u. Zo kunnen wij u de kwaliteit blijven garanderen die u van ons gewend bent.

Heeft u feedback om onze diensten te verbeteren of heeft u een klacht, dan hanteren wij hiervoor de volgende procedure:

  1. Dien uw feedback of klacht in middels het aanvragen van een feedback-/klachtenformulier, te verkrijgen via e-mail of per post: vanthielpd@gmail.com of postadres Rapelenburglaan 28, 5654 AR Eindhoven.
  2. U ontvangt een bevestiging van ontvangst van de ingediende feedback en/of klacht via e-mail binnen vier weken.
  3. Uw feedback en/of klacht zal altijd door beide partijen vertrouwelijk worden behandeld.
  4. Onze manager Pien van Thiel neemt uw feedback en/of klacht in behandeling en zorgt voor een passende reactie of oplossing.
  5. Binnen vier weken na de bevestiging ontvangst u onze reactie per e-mail.
  6. Wanneer beide partijen niet tot overeenstemming komen, bestaat altijd de mogelijkheid om in onderlinge overeenstemming een derde onafhankelijke partij in te schakelen om in het geschil te bemiddelen.
  7. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u hiervan binnen vier weken nadat de onafhankelijke partij ingeschakeld is, in kennis gesteld. Daarbij wordt het uitstel toegelicht. Bovendien wordt een indicatie gegeven van de termijn waarbinnen uitsluitsel te verwachten is.
  8. Het oordeel van de derde onafhankelijke partij is bindend voor beide partijen.
  9. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.