Privacy Statement

Deze website is een uitgave van Van Thiel Personal Development. De website is met zorg samengesteld en Van Thiel Personal Development doet haar best om de site actueel en compleet te houden. Het is echter niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van nieuwe ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of aangevuld. Aan de inhoud van deze website kunnen om die reden geen rechten worden ontleend.

Van Thiel Personal Development respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat eventuele persoonlijke gegevens, die u op onze site hebt ingevuld, vertrouwelijk worden behandeld. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend om u op de hoogte te brengen van de informatie waarnaar u op zoek bent. Ze worden niet aan derden verstrekt, noch op enigerlei wijze openbaar gemaakt.